Мнения

Необходима е реформа в професионалното образование

Необходима е реформа в областта на професионалното образование и ориентиране към нуждите на бизнеса, каза заместник-министърът на образованието Диян Стаматов. Той обясни, че експертите на МОН вече изготвят концепция за промяната на нормативната уредба и тя трябва да е готова тази есен. „Като цяло трябва да се събуди интересът на обществото и родителите към професионалното образование“, каза още Стаматов.

Заместник-министърът обърна внимание, че проектът „ДОМИНО“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария по Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Общата му стойност е 3 530 000 швейцарски франка като 15% е съфинансиране от Министерството на образованието и науката. В рамките на проекта се разработват нови учебни планове и програми, обучават се учители и наставници, както и експерти по дуално образование. До приключването на „ДОМИНО“ през 2019 г. се предвижда да бъдат обхванати общо 1200 ученици в 15 професионални училища, както и десет професии. През новата учебна 2016-2017 година са включени три нови професии, нови училища и бизнеси по проекта в цялата страна.

Източник: МОН