Мнения

Необходима е връзка на професионалното образование и бизнеса

Преди година Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) публикува доклад, който доказва, че въвеждането на технологиите в училищата е създало „твърде много фалшиви надежди“ и дори страни, които са инвестирали много в информационните и комуникационните технологии за образование, не са видели забележимо подобрение на резултатите на учениците в програмата за международно оценяване на учениците на ОИСР (PISA) за четене, математика и науки.

Друг доклад на ОИСР пък показва, че в страните със силно застъпено и качествено професионално образование издръжката му е значително по-скъпа от средното образование, но голяма част от разходите се поемат от частния сектор.

За разлика от наливането на средства в училищата, ползата от работата в реална работна среда е ясна и води до повишаване на конкурентоспособността на младежите. Доказателствата за това са ясно видими от нивата на безработицата, реализацията и квалификацията на младите хора в страните, които имат тази практика (Германия, Австрия, Швейцария).

Това е така, защото поддържането на модерно оборудване, което е близо до това, използвано от фирмите в икономиката, е трудно и скъпо и като цяло непосилно в професионалните гимназии. Поради тази причина създаването на силна връзка между професионалното образование и бизнеса още в периода на обучение е от първостепенно значение.

В момента тази практика едва сега прохожда в България. Бюджетът не може да си позволи (а и не е нужно) материалната база във всички училища в страната постоянно да достига нивото на технологиите в частния сектор. 

Източник: investor.bg