Институции

Немската организация TÜV сертифицира Internet Explorer 8

Немската TÜV (Германска асоциация за техническа инспекция) сертифицира стандартите за сигурност на информацията, запазването на нейната неприкосновеност и съвместимостта, които предлага Internet Explorer 8

 

За да получи независима оценка на работата, сигурността и защитата на Internet Explorer 8, Майкрософт е възложил на TÜV Trust IT да тества основни функционалности по сигурността на браузъра. На базата на изчерпателен списък с изисквания за сигурни интернет приложения, TÜV Trust IT са разработили ефективна методология за изследване сигурността на информацията, неприкосновенността на данни и съвместимостта на софтуера.  Функционалностите бяха обстойно тествани, за да бъде сигурно, че софтуерът е съвместим с най-високите стандарти за сигурност, дори използвани от начинаещи интернет потребители. „Internet Explorer 8 ни убеди изцяло в своите предимства“, каза Детлеф Хенце, управляващ директор на немската TÜV Trust IT. „Сравнен с предходни версии, IE8 показва значителни подобрения в сферата на интернет сигурността и защитата от онлайн опасности. Internet Explorer 8 може да бъде разглеждан като пример за модерен браузър.“

 

TÜV Trust IT“ е много уважавана институция, която изследва техническата сигурност на IE8”,  споделя Дороти Риц от Майкрософт Германия. „Браузърът, като прозорец към интернет, трябва да посреща и най-високите стандарти за сигурност и онлайн безопасност. IE8 получава най-висока оценка по отношение на сигурността на данни и на системата като цяло, както и за запазване на неприкосновеността на информацията на интернет потребителите.

 

Списъкът с изисквания, зададени от German TÜV Trust IT, се състои от технически анализ на софтуера, организационен преглед на разработването на софтуера и сигурността на данни, както и съвместимост като цяло. „Internet Explorer 8 отговаря на всички наши изисквания, както от страна на техническата имплементация на функционалности за онлайн защита, така и от гледна точка на структурата и процедурите, нужни за осигуряване на непрекъснати подобрения на високите нива на защита“, добави Детлеф Хенце.

 

Техническият одит се състои от преглед на различните опции за конфигурация, вътрешни механизми за защита, методи за криптиране, процедури за обновяване, както и интеграцията на така наречените добавки и други външни програми за сигурност. Одитът обръща особено внимание на разработката на софтуера и процесите по подръжка, които предоставят бързи реакции при нужда да се поправят и разрешават проблеми в сигурността навременно и ефективно след тяхното появяване.