Институции

Недостигът на кадри в туризма – търсят се повече среднисти, отколкото висшисти

В сферата на туризма има по-голям недостиг на хора с професионално образование, а не толкова с висше. Това обяви във Варна министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Освен в туризма, остър недостиг на кадри има и в техническите сектори, където се изискват повече хора и има повече работни позиции, посочи образователният министър. Той допълни, че министерството се опитва да преструктурира приема, както и в училищното образование, да насочи повече деца в системата на професионалното образование чрез допълнителен прием и допълнителни степендии.

Висшето образование в професионално направление „Туризъм” през следващите години ще се съсредоточи във Варна, Бургас и София. В тези три града ще се концентрира приемът на студенти в колежите по туризъм, където се предлага обучение за придобиване на професионално-квалификационна степен „Професионален бакалавър“.

„Стартиралата реформа за профилно преструктуриране на системата връща висшите училища към традиционните им профили. Оценката, която направихме, показа, че те са най-силни в тези професионални направления, в които традиционно са обучавали. Там има добрата материална база и добрите преподаватели”, изтъкна министърът.

Във Варна министърът на образованието преряза лентата на новия дом на Колежа по туризъм. Третият корпус на Икономическия университет вече се помещава в реновираната сграда на бившата Професионална техническа гимназия. 

Източник: dariknews.bg