Училища

Неделните училища зад граница с повече дейности след промените

С промените в постановлението на Министерски съвет се разширява и списъкът на дейностите, извършвани от неделните училища, които могат да се финансират и подпомагат методически от МОН.

Освен обучение по предмети от училищната програма, те ще могат да предлагат подготовка по български език за децата от предучилищна възраст, както и подготовка на кандидат-студенти за прием в български висши училища по български език и литература, по история и по география на България.

Във връзка с популяризиране на българския език и предвид отдалечеността на населените места, се предлага българските неделни училища да могат да организират и дистанционна форма на обучение при условия и ред, определени със заповед на министъра на образованието и науката.

За по-голяма прозрачност и систематичност с оглед засиления обществен интерес, се предвижда издадените удостоверения за проведено обучение да се въвеждат в специален регистър.

Източник: Пресцентър на МОН