Ученици

НВО по КОО “Природни науки и екология“ (въпроси и отговори)

Сайтът на Министерството на образованието публикува изпитния вариант на Националното външно оценяване по КОО „Природни науки и екология“, държан от учениците от седми клас.

Виж теста