Ученици

НВО по КОО “Обществени науки, гражданско образование и религия“

Сайтът на МОМН публикува тестът от Националното външно оценяване по културно образователна област „Обществени науки, гражданско образование и религия“ за учениците след седми клас.

Той се проведе вчера, 29 май 2012 г.

Ето теста и отговорите към него