Ученици

НВО за четвъртокласниците започва на 7 май

На 7 май 2014 г. ще се проведе националното външно оценяване по български език и литература в четвърти клас, съобщава пресцентърът на МОН. Според заповедта на министъра на образованието и науката за учебната 2013/2014 година външното оценяване по математика ще е на 8 май, по човек и природа – на 12 май, а по предмета човек и общество – на 13 май 2014 г.

Националните външни оценявания по четирите учебни предмета започват в 10:00 часа на определения ден и се провеждат едновременно във всички паралелки. Изпитването е писмено и се провежда за един учебен час (40 минути), а за учениците със специални образователни потребности – за два учебни часа.

При необходимост от размяна на часовете в  седмичното разписание на учебните занятия, училищната комисия уведомява предварително учениците и родителите за нея.

Провеждането на външното оценяване в IV клас не възпрепятсва осъществяването на нормалния учебен процес в училищата.

Националното външно оценяване в ІV клас се провежда за осма поредна година по единен формат, който за всеки от предметите включва предимно въпроси с избираем отговор, а по български език и литература – със свободен отговор.

Целта на проверката е чрез еднакъв за всички ученици в страната изпитен инструментариум (тестови задачи) обективно да се оцени нивото на усвояване на знанията и уменията по съответния предмет.