Ученици

НВО започва с изпитите на четвъртокласниците на 7 и 8 май

Целта на националната проверка е чрез еднакъв за всички ученици в страната изпитен инструментариум обективно да се оцени нивото на усвояване на знанията и уменията по съответния предмет за съответния клас, заяви в интервю за „Аз Буки“ зам.-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева.

Националното външно оценяване започва с четвъртокласниците на 7 и 8 май. По данни на АДМИН четвъртокласниците са 62 588. Вярвам, че учителите вече са подготвили и мотивирали децата да се включат в националното външно оценяване.

Резултатите са знак за качество на образованието и придобити знания в началния етап. Външното оценяване е с текуща оценка и няма задължителен характер. На сайта на МОН може да се проследи как се представят децата от всяко училище.