Училища

НБУ дари учебна литература на училищни библиотеки

През месец декември 2014 г. библиотеката на Нов български университет проведе дарителска кампания за предоставяне на отчислена учебна литература за изучаване на чужди езици на училищни библиотеки.

От предложението се възползваха 7 образователни институции и се сдобиха с общо 1038 екземпляра.

Най-много избра и получи ЧСОУ „Увекинд“ – 575 броя учебници за изучаване на английски и немски език, Софийска духовна семинария „Св. Иван Рилски“ – 134 броя от различни учебни системи, което ще позволи на ученици от Македония, Сърбия, Молдова и Албания да изучават английски език по съвременни учебници.

Професионална гимназия по текстил и моден дизайн придоби общо 107 екземпляра от учебните системи за изучаване на английски език „English File“, „NorthStar: focus on listening and speaking“ и „Le nouveau sans frontieres“ за изучаване на френски език. Библиотеката на 137 СОУ „Ангел Кънчев“ вече притежава 99 броя от учебни системи за изучаване на английски език „New Headway English Course“ и „The New Cambridge English Course. ЧОУ „Веда“ получи 61 екземпляра от учебни системи за изучаване на немски език „Deutsch aktiv Neu“, „Deutschland und der deutsche Alltag“ и „Plus Deutsch“.

Национална финансово-стопанска гимназия избра 43 броя учебници от система по английски език „Headway Еlementary“. Езиково училище „Дорис Тенеди“ получи 19 броя учебна литература от различни системи за изучаване на английски език.