Ученици

На 31 май ще бъде проведен Международен младежки форум

Наближава стартът на Международния младежки форум. Датата е 31 май 2010 г. , часът 13:00, а мястото – аулата на Нов български университет. Организиран е от МОМН и с финансовата подкрепа на Френския културен институт и Нов български университет, във връзка с предстоящо формиране на Национален младежки съвет в България.
 
Представителите на Министерството на младежта на Франция, Министерството на образованието, младежта и науката на България, Френският национален младежки съвет и експерти към Европейската комисия ще обменят опит за реализирането на успешната младежка политика. По време на форума ще бъде представен опитът на Франция в създаването и функционирането на успешна младежка политика и Национален младежки съвет, както и добри европейски практики в тази област.
За присъствие бе необходимо потвърждаване на участие, попълвайки регистрационна форма, досъпна на http://www.minedu.government.bg/news-home/2009/10-05-15_youth.html и изпращането й на адрес youth.forum.31may@gmail.com, крайният срок за което приключи на 25-ти май.

Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.Teacher.bg  и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg