Ученици

На 29 май е матурата по три езика и химия

Утре, 29 май 2014 г., в 7:15 ч., в Пресцентъра на Министерството на образованието и науката, ще бъде изтеглен  изпитният вариант за държавния зрелостен изпит по желание по следните учебни предмети:

Руски език;
Испански език;
Френски език;
Химия и опазване на околната среда.

Изтегленият номер на варианта ще важи за изпита по 4-те предмета.

Изпитът започва в 8:00 часа и продължава 4 астрономически часа.

По-късно, в 10:00 часа, ще започне националното външно оценяване по учебните предмети от културно-образователна област (КОО) „Обществени науки, гражданско образование и религия“ на учениците в VII клас. Изпитването е с продължителност 60 минути.

Днес, 28 май 2014 г., в 7:15 часа в МОН бе изтеглен Вариант I за  държавния зрелостен изпит по желание по немски език, физика и астрономия, биология и здравно образование, география и икономика и философски цикъл.