Ученици

На 27-ми май ще наградят победителите в Националния конкурс за млади научни таланти

От 11.30 ч., в Националния център за подготовка на ученици за олимпиади, заместник-министърът Петя Евтимова ще награди победителите в националния конкурс за млади научни таланти. В него взимат участие деца от цялата страна. Състезанието е  организирано от Министерство на образованието, младежта и науката с цел да се насърчи състезателния дух на младите хора, да се провокира у тях хъс за успех и да им бъде  дадена възможност те да демонстрират възможности, умения и креативно мислене пред утвърдени учени, учители, техни връстници и граждани.
 

Критериите за оценяване, по които се ръководи журито, са оригиналност на научната идея, самостоятелност при подготовката на проекта и възможност за лесна комуникация и добро представяне. Проектите, които журито избере на първо, второ и трето място, ще представят България на Европейския конкурс за млади таланти, чието тазгодишно издание ще бъде в Лисабон, Португалия. Европейския конкурс за млади талантсе смята за най-престижния европейски форум за млади учени. Предвидени за победителите са и парични, и предметни награди, и много допълнителни изненади.

Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.Teacher.bg  и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg