Мнения

На 23 и 24 април се провежда конференция за преподаване с интерактивни средства

На 23 и 24 април в ЮЗУ „Неофит Рилски”, гр. Благоевград ще се проведе международна научна конференция „Интерактивни методи в съвременното образование”. Цел на мероприятието е да бъдат дискутирани мястото и ролята на интерактивните методи в съвременното образование, както и условията за тяхната ефективност.

 

Конференцията се организира от Лабораторията по дидактика психология и управление на висшето образование, ЮЗУ „Неофит Рилски” в рамките на проекта „Предпоставки за ефективност на интерактивните методи във висшето образование” към фонд „Научни изследвания” при МОМН.

 

Втората секция от конференцията е посветена на интерактивните технологии в средното образование и е озаглавена „Приложение на интерактивните методи в средното общообразователно училище”, а останалите две секции са озаглавени: „Приложение на интерактивните методи във висшето училище” и „Приложение на интерактивните методи в други образователни институции и неправителствени организации”.