На 22 октомври се провежда НВО на четивната грамотност на петокласниците

На 22 октомври се провежда НВО на четивната грамотност на петокласниците

На 22 октомври 2015 г. ще се проведе национално външно оценяване (НВО) на четивната грамотност на учениците от V клас. Оценяването е заложено в Националния план за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през периода 2015-2016 година (решение № 606 на МС от 10.08.2015 г.) по цел 2.

Повишаване на равнището на грамотност, мярка 1. Оценяване на равнището на грамотност. Инструментариумът на изследването е разработен от Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование.

Измерването ще бъде осъществено чрез представителна извадка, включваща около 5600 ученици от цялата страна, броят на училищата (и паралелките) от всеки регион е 10, а броят на учениците – около 200. Периодът на провеждане на тестването е от 10:00 ч. до 13:00 ч. в рамките на един учебен час.

Обобщените резултати от оценяването ще бъдат представени до средата на месец ноември. Регионалните инспекторати по образованието и училищата ще имат възможност да разработят конкретни регионални и училищни политики за подобряване на постиженията на учениците, свързани с четивната грамотност.

Коментари във Facebook