Институции Училища

На 10 септември – протест под прозорците на Фандъкова заради детските градини

10 септември, 10:30 часа сутринта пред сградата на Столична община (СО) на ул. „Московска“ №33 – тогава ще се състои протест заради случващото се в детските градини в София, организиран от Националния инициативен комитет за качествена и иновативна образователна система.

Причината за протеста са порочни практики в системата на образованието на най-малките – най-вече що се отнася до приема. Неколкократно комитетът представи документални доказателства как в редица столични детски градини има прием на деца със заболявания, които не са хронични що се отнася до класификацията от страна на здравното министерство. Основното искане на протеста е уволнение на директора Дирекция “Образование“ в СО Мария Минчева и на Ирена Николова, главен експерт в дирекцията.

Останалите искания на протеста са свързани с решаването на проблемите с недостига на места в детските градини: 1. Незабавно създаване на работна група, която да обсъди възможностите за построяване на нови детски градини и училища, както и създаване на физкултурни салони в училищата, където няма такива. Средствата за тези мерки да бъдат заложени в бюджета още за следващата година. Работната група да изготви програма, в която се поставят ясни срокове за реализиране на поставените цели. 2. Настояваме Столична община да предоставя ваучери, с които да бъде обезщетено всяко останало извън класиранията дете. 3. Пълно автоматизиране на системата за кандидатстване в ясли и детски градини и създаване на електронна система за кандидатстването в първи клас. 4. Осигуряване на средства за назначаване на допълнителен помощник-възпитател за всяка група, която надхвърля числеността на децата, заложена в наредбата.

Източник: actualno.com