Ученици

На пазар за дипломи…!

Оказва се, че купуването на диплома никак не е трудно. Не само сайтове и постове в социалните мрежи предлагат такива „услуги”. Без проблеми диплома може да се закупи като се осъществи дори и жив контакт с човек, който се занимава с такава дейност.

Невероятното тук е, че тези „дилъри на знания” вече не се притесняват дори и от лични срещи. Те се чувстват толкова недосегаеми и над закона, че не се притесняват от това, ако бъдат заловени със скрита камера на мястото на престъплението, докато продават „знание”!

Всъщност, купуването на диплома спестява едни поне четири-пет години обучение, а когато говорим за образования в сферата на по-обществено достъпните науки, дипломата за много хора е формална възможност за заемане на пост.

Кой си купува дипломи? На практика, всеки може да си закупи диплома. Това е нещо, което нито е толкова скъпо, нито е толкова трудно, за съжаление. Дипломи си купуват хора, които заемат или искат да заемат пост, който изисква определено образование. За да остане на този пост, човек е склонен да си закупи „знание”, което чисто физически да му позволи да продължи да изпълнява определена дейност.

Често, когато се превеждат дипломи, особено от чужбина, и когато тези дипломи са с почти идентични оценки по различните предмети, това е показател за корупция, защото не е възможно 20 дипломи на различни хора да имат почти еднакви оценки по поне 40 предмета, които са били изучавани! Това е трудно доказуемо, но е възможно да бъде проверено!

За това обаче се изисква сигнал, а хората често не са склонни да се забъркват в такива ситуации!

Поради това, купуването на дипломи си остава процес, който на първо място е незаконен, на второ място обаче е и нечестен. Защото, един човек, който е завършил право, например, ако се сравни с друг, който си е купил диплома за право, нещата придобиват една тотална изкривеност. Единият е учил пет години и е положил огромни усилия, за да придобие знание, другият също е положил огромни усили, за да си плати и също да придобие, но не знания, а да придобие една гола правоспособност. Е, на кого бихте се доверили, ако от това зависеше изход на дело, на което сте наели адвокат – този със знанията, или на този с голата правоспособност..!?

Купуването на дипломи сякаш става все по-актуално в частта си за средно образование. За какво да учи човек, като може да си купи дипломата за гимназия!?

И ако дипломата за висше образование е важна за кариера, то дипломата за средно образование е важна за елементарно професионално реализиране. Например, за да придобиеш правоспособност за управление на МПС, изискването е да имаш основно или средно образование, което създава условия за крайна необходимост от определен тип диплома, а това вече води до възможност за придобиване на диплома по нечестен път.

Образованието е превърнато в ценз, а цензът е продукт на усилие, което може да се конвертира във възможност, а възможностите се осребряват и финансово, което води до този тип корупция – купуването на дипломи.

Не рядко, хората, които продават „знания” са отвътре, от системата на образованието, на различни нива – най-често изпълнителски, които на практика вършат работа. Ето от тук може да се започне разплитането на възлите около пазара за дипломи.