Учители

На живо: Конференция “Нови технологии в образованието“ в Белград

В Белград на 26 и 27 февруари се провежда форум, който се стреми да помогне на предучилищни заведения, училища, университети и други организации, ангажирани с образованието, да бъдат по-иновативни, да модернизират учебния процес и да използват всички възможности, предоставени от новите технологии.

Участниците ще се срещнат със световни експерти в тази област и ще намерят вдъхновение за експериментиране с нови технологии.

Програма за втори ден

Зала SPACE (официална програма)

Зала ENTER (основно и средно образование)

Зала INSERT (висше образование и специални потребности)