Институции

На всеки 5 години МОН ще обновява учебните програми за професионалните направления

Модернизираме учебното съдържание е с цел по-добра подготовка на кадри за съвременните специфични отраслови професии. Това каза зам.-министърът на образованието Таня Михайлова за новите дейности по Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“. Тя уточни, че съдържанието остарява поради динамиката на развитие на съвременните професии, затова със съдействието на представители на фирми се планира не само програмата, а и целият учебен план на 40 професионални направления да бъдат обновявани на всеки 5 години или при необходимост. 

„До 15 юли формираните екипи трябва да изготвят проекти на учебни планове и програми по първи гимназиален етап, а до 15 септември – проекти на учебни програми и за втори. Това означава, че за новата 2018/2019 учебна година се очаква новото учебно съдържание да е готово. Всеки учебен план за професионалните гимназии освен задължителната общообразователна подготовка, включва и отрасловата и специфичната професионална подготовка, а освен това в професионалните гимназии в 11. и 12. клас се изучава чужд език по професията, което ще надгради терминологията на учениците на чужд език“, обясни зам.-министърът на образованието.

„Прието е постановлението за защитените от държавата професии за учебната 2018/2019 година – вече имаме 25 професии, 29 специалности, а в списъка с професии с очакван недостиг на кадри в 55 специалности от 12 професии“, отчете Таня Михайлова, цитирана от Фокус. Тя обясни, че най-прекият път към професионалната подготовка на специалисти е дуалната система. „Дуалното образование е пътят, по който учениците могат бързо да се адаптират към производството. Това означава, че част от тяхното образование, свързано с практическите умения, се извършва именно на конкретно работно място в предприятие. Необходимо е в нормативната уредба да се изяснят предимствата на тази система“, коментира още тя.

Зам.-министърът на образованието Таня Михайлова отчете, че през последните 10 години не е имало сериозни промени в тези програми, но предложенията за промени в законодателството целят това да се промени. Тя уточни, че е имало и частни случаи на добри практики, когато отделни училища или учители са поемали инициатива за промени в учебните програми в тези професионални направления.

Източник: actualno.com