Български ученици спечелиха отличия от две олимпиади в Португалия и Русия, информира от МОН.

Петър Жотев от Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“, Красимир Масларов от Националната природо-математическа гимназия и Александър Проданов от Профилираната природо-математическа гимназия в Казанлък спечелиха сребърни медали на XVII-тата олимпиада по природни науки на Европейския съюз EUSO, която се проведе в Португалия.

Бронзови медали са завоювали Виктор Гилин от Националната природо-математическа гимназия, Павел Николов от Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ в Пловдив и Васил Николов от Първа частна математическа гимназия в София.

Олимпиадата е била в два кръга, а България е участвала с два отбора по трима ученици на възраст по-малка от 17 години, съгласно регламента на състезанието.

Участниците са решавали екипно експериментални задачи с изследователски характер, свързани с качествата на корка като природен материал и използването на ресурсите на океана за добиване на енергия и за опазване на природата.

Български ученици участват в EUSO за дванадесета поредна година.

При друга олимпиада по химия в Санкт Петербург българският национален отбор по химия се представил успешно на 53-то издание на Международната Менделееевска олимпиада, като спечелили един златен и два сребърни медала.

Златен медал получил Камен Петров, ученик от XII клас на НПМГ „Акад. Л. Чакалов“, гр. София, а сребърните медали били за Дамян Францов от XI клас на СМГ „Паисий Хилендарски“ – София, и Евгени Стателов от XII клас на ЕГ „Пловдив“, гр. Пловдив. В отбора участвал още и Кристиян Вилхемов от XI клас НПМГ „Акад. Л. Чакалов“, София.

В олимпиадата се включили два теоретични и един практически кръг. В първият кръг участниците работили върху 8 задачи от различни области на химията. Във втория кръг са работили върху материал в 5 отделни области на химията, като за всяка област имало по 3 задачи. Третият , практическият кръг, представлявал синтез – обръщане конфигурацията алфа-аминокиселина и количественото й определяне чрез титриметрия. Максималната оценка, която участниците са могли да получат, е 230 точки.

Участие в олимпиадата взели 150 младежи от 29 страни от Европа, Азия и Африка. В надпреварата за първи път се включили Австрия, Иран, Китай, Сирия, Словакия, Хърватия и Чехия.