Учители

Нашите педагози са „квалифицираните работещи бедни“

Заплатите на българските учители бележат сериозно ниски нива, като безспорно, нашите педагози са „квалифицираните работещи бедни“ в Европа. Заплатите на българските учители, сравнени с тези на колегите им в Дания и Ирландия, имат не само контраст, а и разлика в десетки пъти.

Новият закон за предучилищното и училищното образование не дава конкретни перспективи, какво ще се случва с финансирането на образованието и с професията на учителя.

Източник: novini.bg