Мнения

Начини за използване на Pokemon GO в класната стая

Pokemon Go е игра с допълнена реалност (AR, augmented reality), в която изследвате реалния свят и използвате мобилно приложение, за да „хващате“ скрити Покемон създания. Те се появяват на вашата карта и могат да бъдат събирани, обучавани, развивани и също използвани в битки. Играта може да се използва като отправна точка за учене по много различни предмети.

Много от дейностите по-долу могат да бъдат изпълнени в класната стая след изпълнена със забавление сесия за хващане на Покемон навън (макар че това не е задължително).

Преподавателски идеи и ресурси:

Английски език

 • Създайте набор от инструкции, с които се обучават хората как да играят Pokemon Go.
 • Напишете рецензия на играта. Разгледайте съществуващите рецензии в App Store. Можете ли да използвате аналогични думи и фрази?
 • Създайте описание на героя за един Покемон.
 • Напишете художествен разказ на базата на приключение, в  което един от Покемоните е участвал.
 • Напишете запис в дневник от гледна точка на вашия аватар в Pokemon Go.
 • Създайте фактологичен файл за някой от любимите ви Покемони.
 • Напишете убедително писмо до вашия учител, в което го молите да ви разреши да играете играта по време на часовете!
 • Напишете балансиран аргумент, който подчертава положителните и отрицателните аргументи, свързани с използването на игри в училище.
 • Напишете статия във вестник за „лудостта“ по Pokemon Go, която обхваща света.

Математика

 • Изчислете колко далече сте отишли по време на вашите сесии за хващане на Покемони.
 • Използвайте играта, за да обсъдите позицията и посоката, напр. в коя посока е най-близката Покеспирка?
 • Бихте могли също да изследвате ъглите (и по часовниковата стрелка/обратно на часовниковата стрелка), докато играете играта, напр. на колко градуса трябва да се обърна, за да попадна срещу най близкия Gym? 
 • Използвайте диаграмите на Venn и Carroll, за да сортирате Покемоните в различни групи.
 • Сравнете измерванията за тегло и височина на различните Покемони (тази информация може да бъде открита в Pokedex) и ги използвайте за обработка на данни/дейности по статистика.
 • Сравнете вашата собствена статистика за „видени“ и „уловени“ (в Pokedex) и използвайте за дейности по обработка на данни.
 • Играта предлага покупки в приложението. Разработете различните елементи, които можете да купите с £5, £10 или £50. Кои елементи бихте купили в рамките на играта и защо? Колко ще ви останат?
 • Когато се опитвате да уловите Покемон, целта е кръг. Използвайте го като отправна точка за работа по частите / зоната на кръг.
 • Погледнете във вашия дневник в играта и изчислете разликите във времето между някои от събитията.

Науки

 • Изберете Покемон и напишете доклад за него. Къде живее? Как се храни? Как се адаптира към заобикалящата го среда?
 • Покемонът може да еволюира в други създания. Какво е еволюция? Как растенията и животните са еволюирали в хода на историята?
 • Има възможност за „инкубиране“ на яйца в играта. Какво е инкубация? От какви различни условия се нуждаят растенията и животните, за да пораснат и оцелеят?
 • Докато играете играта, изключете мобилното си устройство и разгледайте хабитатите около вас. Какви растения и животни живеят там?

Компютърни изчисления

 • Създайте видео обучение, което обучава хората как да играят играта. Ето един пример:
 • Създайте база данни, която включва различни типове информация за различни Покемони.
 • Направете видео реклама, за да промотирате тази игра пред другите. Гледайте тези примери за вдъхновение:
 • Какво е допълнена реалност (AR, augmented reality)? Можете ли да откриете други игри или приложения, които използват AR? Бихте ли могли да проектирате и планирате ваша собствена AR игра?
 • Създайте branching база данни, за да помогнете на другите да идентифицират различните Покемони.
 • Използвайте Scratch (или подобен софтуер), за да проектирате нова игра, която се базира на събиране на герои Покемони.
 • Създайте анимация със спиране на движението, базирана на героите Покемони.
 • Проектирайте някои нови елементи, които биха могли да се продават в магазина в играта за улеснение на играчите.
 • Обсъдете потенциалните проблеми с електронната безопасност, свързани с използването на играта. Този видеоклип докладва за някои възможни проблеми:

Технология на дизайта

 • Направете си собствена игра в стил ‘Top Trumps’ на базата на Покемон.
 • Проектирайте офлайн версия на играта (напр. лов на съкровища с тема Pokemon) с улики, които да помагат на другите да откриват скрити съкровища.
 • Създайте модел на един от Покемоните в играта (или един с ваш собствен дизайн).

 

Изкуство

 • Проектирайте ново Покемон създание.
 • Проектирайте нов комплект от баджове/постижения за играчите на играта.
 • Създайте комикс, който разказва история за Покемон.

Музика

 • Композирайте нова музика, която да акомпанира на играта, докато играете.

География

 • Създайте карта на вашата локална област и покажете Покемоните, които сте открили там.
 • Различните локации на картата са били избрани като Покеспирки. Създайте гид до всяка локация, за да научите другите за местата, когато пристигнат там.
 • Намерете други важни места във вашата локална област и обяснете защо смятате, че те трябва да бъдат нови Покеспирки.
 • Планирайте маршрут между различни Покеспирки във вашата област. Колко далеч е пътуването между всяка спирка?

История

 • Създайте времева линия, която показва историята на Покемон и другите игри на Покемон.

Физическо възпитание

 • В играта трябва да хвърляте покеболи, за да уловите всеки Покемон. Бихте ли могли да проектирате подобна игра, която да се играе в реалния живот?

Санитарно просветителска работа (PSHE)

 • Създайте набор от указания, които да обучават хората как да останат безопасни, когато използват Pokemon Go. Бихте могли да включите информация за безопасност на пътя и опасност от непознати.