Учители

Началната учителска заплата става 600 лв

С новото увеличение на учителските възнаграждения заплатата на младши учител, който току що започва работа, ще стане 600 лв., а средната учителска заплата ще надвиши с 5% средната брутна заплата за страната.

КНСБ е получила уверение, че догодина ще бъдат завишени и заплатите на работещите в агенциите, които отговарят за събирането за приходите, пазара на труда и директно работят с граждани и фирми.

В агенцията по заетостта и главна инспекция по труда завишението на възнагражденията ще е с 10%, съобщава „Стандарт“.