Институции

Началната заплата на асистентите във ВУЗ-овете става 1148 лева

В ход са преговори в Бюджет 2020 да бъдат осигурени допълнителни средства за начална заплата на младите асистенти в размер на 1148 лева. Те са около 6000 души.

Това обяви  в Пловдив председателката на синдикат Висше образование и наука-КНСБ доц. Лиляна Вълчева по време на Кръгла маса на тема „Възможности за подобряване дейността на висшите училища в България“, провела се  в Университета по хранителни технологии в Пловдив.

В нея участие взеха представители на Българската търговско-промишлена палата, на бизнеса, на Камарата на преподавателите от висшето образование, на академичната и научна общност, на проекта „Народните будители и аз“ и зам.-областният управител на Пловдив Евелина Апостолова. Сред най-големите проблеми както за висшите училища, така и за бизнеса, са малкото студенти и големият брой, напускащи страната, след като се дипломират.

Подобряването на релацията „наука-образование-бизнес“ е не само сложен процес, но и изключително важен за възходящото развитие на страната, каза в приветствието си към гостите ректорът на УХТ проф. Пламен Моллов.
Несъмнено от огромно значение са входящите ресурси и тяхното качество във всяко висше училище, но е важно как преподаватели, студенти, служители, инвестиции, финанси и др. си взаимодействат и в съответното висше училище. Така също е важно какъв е продуктът от горепосочените действия и къде и кой ще се ползва от него, изтъкна той.

Създаване на нови специалности, съобразени с пазара на труда, и изключване на неперспективните, предложи председателят на БТПП Цветан Симеонов. За бизнеса е важно качеството на работната ръка – добри специалисти с възможности за развитие и търсене на иновации. Той посочи, че с работодателските организации, с КНСБ и КТ „Подкрепа“ у нас се обсъждат финансовите механизми за задържане на студентите.

Най-добър и лесен ефект може да се постигне с отпускането на студентски заеми с ниска лихва и възможност за опростяването им в края на обучителния период. Националната образователна карта в областта на висшето образование да се въведе след обществено обсъждане с ползвателите – около тази идея са се обединили синдикати, работодатели и БТПП.

Източник: marica.bg