Ученици

Национално състезание “Турнир на младите физици“

Националното състезание „Турнир на младите физици“ е състезание между ученици от средните училища от ІХ до ХІІ клас.

В него се оценяват способностите им да решават изследователски научни проблеми, както и да представят и защитават решенията на тези проблеми в убедителна форма в научни дискусии, наречени физични битки.

Състезанието се провежда върху задачи, подготвени предварително от Международния организационен комитет на Международния турнир на младите физици, които се обявяват не по’късно от края на м. септември 2013 г. на уебстраницата на международния турнир: www.iypt.org.

Регламент на състезанието