Ученици

Национално състезание по природни науки и екология на немски език

Право на участие в Националното състезание по природни науки и екология на немски език имат всички ученици от страната, които през настоящата учебна година се обучават в ІХ или Х клас на профилираните гимназии и профилираните паралелки в гимназии и СОУ с интензивно изучаване на чужд език и изучават на немски език най-малко един от предметите биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия.

Целите на състезанието са да се стимулират билингвалното обучение на немски език по предметите биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда и физика и астрономия, усвояването на основни ключови компетентности по природни науки при използването на немски език в специализираната терминология. Освен това да се осигури възможност учениците да прилагат усвоените ключови компетентности по природни науки и общуване на немски език, да обогатят компетентностите си по природни науки и използването на немски
език при общуването със специализирана терминология, да покажат оригинално мислене и да изявят публично знания, умения и отношения по природните науки на немски език.

Състезанието протича в три групи:

  • Биология на немски език
  • Химия на немски език
  • Физика на немски език

По програма състезнаието трябва да се проведе на 16-17 юни 2012 г. в Трявна

Виж пълната информация и регламент за участие в състезанието