Ученици

Национално състезание по ИТ и Визуални изкуства “Аз мога тук и сега“

От 26 до 28 април 2013 година в гр. Девин, в спа-комплекс „Исмена“, за трети път ще се проведе иновативното Национално състезание по Информационни Технологии и визуални изкуства за ученици от 8 до 12 клас „Аз мога тук и сега“.

„Аз мога – тук и сега“ (http://contest.az-moga.bg/) е насочено към всички ученици от 8 до 12 клас, които са с изявен интерес от една страна в областта на информационните технологии, а от друга притежават творчески заложби.

Целта е да се покаже потенциала и достъпността на компютърно базираните технологии за реализиране на творчески проекти в тази възрастова групова.

Състезанието е единственото по рода си с това, че участниците във всички направления научават, обсъждат и разработват поставените задачи само на място по време на състезателния ден.

Така се поставят участниците в ситуация на реална разработка.  „Аз мога – тук и сега“ се провежда за първи път през 2011 година. Участват съответно 92 участника и 35 ръководителя от 17 населени места, 92 реализирани продукта в 4 категории.

В следващото издание през 2012 година участват 122 участника и 50 ръководителя от 27 населени места, 122 реализирани продукта в 5 категории.

В Националното състезание по ИТ и визуални изкуства участват ученици от авторитетни училища като НПМГ София, СМГ, ПГЕЕ-Пловдив, Математически гимназии от Благоевград, Шумен, Враца, Русе, Варна, Кюстендил, Смолян, както и училища с профил ИТ от Севлиево, Кърджали, Хасково, изкуства и езикови гимназии от Добрич, Дупница, ОДК Балчик и други.

Направленията, в които учениците се състезават са:

Компютърна презентация (http://contest.az-moga.bg/napravlenia/presentations),
Видеоклипове (http://contest.az-moga.bg/napravlenia/videoclip),
Графичен дизайн (http://contest.az-moga.bg/napravlenia/graphic-design),
Редизайн на уеб сайтове (http://contest.az-moga.bg/napravlenia/web-design),
Фотография (от 2012) (http://contest.az-moga.bg/napravlenia/fotografiya)
Програмиране (от 2013) (http://contest.az-moga.bg/napravlenia/programirane)

Всяка една задача в съответните категории е прецизирана за възрастовата група и предварително съгласувана между журито. Времето за работа за всяка категория е различно – по преценка на журито, спрямо сложността и очакванията за поставената задача. Журито във всяка една категория се състои от 2-ма (двама) изявени експерти в съответната област. Критериите, по които се оценяват предадените материали, се изготвят от журито и се съобщават предварително в сайта на състезанието и по време на техническата конференция, в която участват всички членове на журито и ръководителите.

Учениците от 12-ти клас имат уникалната възможност и предимство да кандидатстват с преференциални условия във висшите учебни заведения, които партнират на „Аз мога – тук и сега“ (Технически университет – София, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и др.

В деня на награждаването се обявяват при какви условия, регламент и график ще се случи това.

Всички участници в състезанието получават възможността да задават въпроси, да дискутират и разменят идеи както с журито, така и със специалните гости. Победителите, освен материални награди, получават и менторство от журито, лекторите и организаторите. Участниците, които попадат в ТОП10 получават поощрителни награди.

Традиция в рамките на състезанието е да се изнасят както технически, така и мотивиращи лекции от професионалисти като г-н Явор Колев, началник сектор „Компютърни престъпления, интелектуална собственост и хазарт, ГДБОП – МВР“, Росен Дуков, Кристалин Чавдаров, Борис Луканов, Виден Нацев, Люба Апостолова, Никола Вълчанов и други изявени специалисти от IT бранша, както и популярни артисти от креативните среди (НЕ само от България).

По време на състезателния ден се провежда кръгла маса на тема „Нуждите, проблемите и бъдещето на училището и учителя по ИТ“. В дискусията вземат участие ръководители и гости от висши учебни заведения и Министерство на образованието, младежта и науката.

Всички реализирани продукти от участниците се обявяват в официалния сайт http://www.az-moga.bg и са със свободен достъп за използване.