Ученици

Национално състезание “Знания за Европа“

Националното състезание „Знания за Европа“ се организира от катедра „Европеистика“ на Софийския университет “Св. Климент Охридски” в партньорство с Националната асоциация на българските европейски клубове в рамките на проект по програмата на Европейския съюз „Учене през целия живот“, подпрограма „Жан Моне“ – дейност “Европа в училище”. Състезанието се провежда със съдействието на Министерството на образованието, младежта и науката.

Състезанието предоставя възможност за изява на учениците със задълбочени знания и интерес към обединена Европа, насърчава учениците да изучават и осмислят европейската интеграция и мястото на България в нея.

За участие в Националното състезание се допускат ученици от девети до 12-ти клас през учебната 2012/2013 година.

В съответствие с регламента, състезанието се провежда в два кръга.

Първи кръг: Есе на тема „Какво означава да си гражданин на Европейския съюз?“

Eсетата трябва да са самостоятелно подготвени на български език с обем до 2500 думи. Те трябва да отразяват знанията на ученика за Европа, както и уменията му за самостоятелен анализ,

Срок за изпращане на есета: до 25 октомври 2012 г. включително.

Есетата се изпращат в приложен файл (формат doc, docx, rtf, pfd) чрез електронна поща на адрес competition@bg-eu.eu

Втори кръг: Допуснатите участници до втория кръг ще бъдат информирани за точната дата на провеждане на втория кръг през месец ноември 2012г.

Вторият кръг се провежда в два етапа: писмен и устен.

Участниците в пилотното националното състезание, които завършват средно образование през учебната 2012/2013 г. и са класирани на първите три места, с решение на СУ „Св.Климент Охридски“ получават отлични оценки и участват в класирането за студенти в специалност Европеистика в СУ.  

Повече подробности за състезанието