Ученици

Национално състезание за мултимедийни презентации “Водата – извор на живот“

Организира се Национално състезание за мултимедийни презентации „Водата – извор на живот“ с мото: „Пази водите, съхрани природата!“, 22-23 март 2012 г. с краен срок: 16 март 2012 г.

Общи изисквания към участниците и защита на мултимедийна презентация:

  • Да са усвоили знания за водата като абиотичен фактор на природната среда, като природен ресурс и среда на живот.
  • Да познават глобалните екологични проблеми, касаещи чистотата на водите и начините за тяхното решаване.
  • Да имат умения за естетическо и техническо оформяне на мултимедийната презентация по тематичното направление на състезанието.

Регламент: След предварителна селекция, допуснатите мултимедийни презентации се защитават пред комисия в рамките на 10 минути. След приключване на презентацията участниците отговарят на въпроси на комисията.
Критерии за оценка: Научност и задълбочено познаване на представяната тема. Оригиналност и естетическо оформление на презентацията.

За допълнителна информация:
ОДК- Бургас
Тел./факс: 056/ 844 549, или 056/ 843 643

Още по темата