Ученици

Национално състезание “Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“

Ученическото състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“ се организира и провежда от ГДПБЗН, Министерството на образованието, младежта и науката и Национален дворец на децата по предварително изготвени методически указания.

Целите му са:

Да провери нивото на придобитите през основния курс на обучение знания, умения и навици за действия при бедствия, пожари и извънредни ситуации.

Да мотивира участниците и присъстващите към по-нататъшна подготовка за действия при кризисни ситуации и популяризира обучението за защита на населението.

Да формира модели на поведение, нравствени ценности, насочени към разбиране проблемите на хората от различни континенти, пострадали от бедствия, възпитаване на сътрудничество и взаимопомощ, опазване на околната среда.

Да се утвърди състезанието като неоспорима превантивна дейност, свързана с пожарната безопасност и защитата на населението на особено важна целева група – учащите се.

Етапите на провеждане са:

Общински състезания – до 30.03.2012 г.
Областно състезание –  на 27.04.2012 г.
Републиканско състезание – до 30.05.2012 г.

Участници в него са ученици от седми или осми клас от класиралите се на първо място отбори на общинските състезания.

Информация за състезанието в Пловдив виж ТУК