Ученици

Национално външно оценяване по чужди езици (тестове и отговори)

Сайтът на МОМН публикува тестовете от Националното външно оценяване по чужди езици за учениците след седми клас.

Те са от значение и за приема им в елитните гимназии през следващата учебна година

Изпитът се проведе вчера, 30 май 2012 г.

Вижте тестовете и верните отговори