Учители

Национално външно оценяване по математика за седми клас (тест и отговори)

Журналистът Евгени Станчев от вестник „Аз Буки“ изтегли вариант 2 за националното външно оценяване по математика за седми клас.

Изпитът се състоя от два модула. Първият е модул за национално външно оценяване и е задължителен за всички. Той съдържа 20 задачи от два вида – със структуриран отговор и със свободен отговор.  Продължителността на изпита е 60 мин., а максималният брой точки, който могат да получат учениците, е 65.

Резултатът от националното външно оценяване по математика се записва като текуща оценка.

Вторият (допълнителен) модул се състои от 4 задачи с отворен, от които 2 задачи с кратък числов, символен или словесен отговор и 2 задачи с описание и аргументация на решението. Продължителността на този модул, който не е задължителен,  е до 90 мин., а правилното решение на задачите носи 35 точки.

Максималният резултат от двата модула е 100 точки.

61 108  седмокласници по предварителни данни трябваше да се явят на изпита по математика днес.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА СЕДМИ КЛАС