Ученици

Национални детски конкурси за есе, стихотворение и рисунка

Национален граждански форум „Българка“ очаква младите таланти да участват в традиционните Национални детски конкурси, организирани от сдружението. Темата през 2012 г. е „Приятелството“.

Конкурсите са:
Конкурс за есе, стихотворение
Конкурс за рисунка

• Конкурсите са за ученици от 7 до 18 години (І–ХІІ клас) в три възрастови групи: от 7 до 10 г., от 11 до 13 г. и от 14 до 18 г.
• Допуска се участието и на деца под 7 години.

Конкурсни работи

• Конкурс за есе, стихотворение:

  Обем на работите – до 3 стандартни печатни страници.
  Творбите се представят в 3 екземпляра.
  Желателно е да бъдат изпратени и по електронна поща на адрес: bulgarka@bulgarka.org .
  Допускат се до две работи от един участник.

• Конкурс за рисунка:

  Формат на рисунките – 35/50 см.
  Материали – картон, темпера, пастел, акварел.
  Допускат се до две рисунки от един участник.

Всички творби задължително трябва да съдържат следната информация:

– трите имена на участника, възраст;
– селище (град, село), точен пощенски адрес, телефон за връзка, електронна поща;
– училище, клас, школа, студио, ателие;
– преподавател/ръководител (име, телефон, E-mail).

• Данните се изписват в началото на първата страница на литературните творби и на обратната страна на рисунките.

Краен срок за представяне на всички конкурсни работи – 1 октомври 2012 г.

Резултатите ще бъдат обявени след 20 октомври 2012 г. на сайта на НГФ “Българка”.

Адрес за изпращане на конкурсните работи:

Национален граждански форум „Българка”
Бул. „Васил Левски” № 108
1504 София

За контакти:
Г-жа Генка Койчева – 0882 286 305
Офис на НГФ „Българка“ – телефон/факс: 02 / 946 15 75
Електронна поща: bulgarka@bulgarka.org

Още информация