Учители

Националния инспекторат ще има ангажимента по външното оценяване на качеството на образованието

„И в настоящия Закон за народната просвета има предвидено държавно образователно изискване за инспектиране, което, за съжаление, не можа да се реализира, защото не беше прието“, коментира темата с Националния инспекторат по образование зам.-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева.

„В сегашния проектозакон Националният инспекторат по образование е юридическо лице, второстепенен разпоредител на бюджетни кредити към министър-председателя. Устройството и функциите му се определят с правилник, издаден от министъра на образованието и науката“, допълни Кастрева в интервю за вестник „Аз Буки“.

Националният инспекторат изработва критерии за инспектиране и проверява работата на детски градини и училища. Предписва задължителни мерки за подобряване на качеството на образование.

Националният инспекторат е институцията, която осъществява една от най-важните функции – външното оценяване на качеството на образованието. То ще бъде реализирано от инспектори на Националния инспекторат, както и от външни експерти.