Учители

Националният център за безопасен интернет обявява началото на кампанията „Учител-будител в дигиталната ера“ за 2018 г.

В Деня на будителите за осма поредна година Националният център за безопасен интернет обявява началото на кампанията „Учител-будител в дигиталната ера“ за 2018 г.
Бихме искали да поканим всички учители на ученици от 1 до 12 клас да се възползват от подготвените планове за уроци за развиване на дигитално-медийната грамотност на учениците.
Тази година кампанията „Учител-будител в дигиталната ера“ цели да даде идея на българския учител как може да преподава умения за 21. век по време на редовните си часове, без да променя нито буква в годишното си разпределение. Чрез примерни планове за уроци учителите ще изпробват как могат да развиват у учениците си критично мислене, умения за търсене, оценка и систематизиране на информация в интернет, комуникация и работа в екип, като едновременно с това преподават материала от предметните си области. Подобни урочни планове могат да бъдат разработени и приложени по всеки един предмет, изискващ научаване на нова информация, като по-долу са дадени примери съответно за „Човекът и природата“ и „Човекът и обществото“ за 3 клас, а за 5-12 клас е разработен модел за часовете по литература. През първата половина на 2019 г. Центърът за безопасен интернет ще издаде цялостен наръчник с моделни занятия за ранно развиване на дигитално-медийна грамотност, като ще се вземат предвид и обратните връзки, самостоятелно разработените планове за уроци и предложения от участвалите в настоящата кампания учители.
За да се включите в тазгодишната кампания, е необходимо да проведете поне едно занятие с Ваши ученици, да ни изпратите попълнен формуляр за обратна връзка и до три снимки от проведения час след взето от родителите писмено съгласие за снимане на децата. Срокът да ни ги изпратите е до 15 декември 2018 г. Пишете ни на имейл safenet@online.bg.
Ще бъдем много благодарни на учителите, които решат да използват модела на предлаганите занятия (всички файлове са прикачени в този имейл и са достъпни на https://www.safenet.bg/bg/novini/409-uchitel-buditel-2018 ), за да разработят свои планове за урок по този модел и ни изпратят своите планове. Те ще бъдат качени на сайта на Центъра за безопасен интернет, откъдето ще могат да ги свалят и ползват и други учители в страната, На всички изпратили обратни връзки ще изпратим пакет материали от Центъра за безопасен интернет.
Критичното мислене е една от ключовите компетентности, които се изтъкват, когато стане дума за дигитална и/или медийна грамотност. Това е напълно резонно, имайки предвид ролята на информацията в дигиталната епоха и съответно важността на критичния анализ и оценката на информацията. За съжаление данните от националното представителното изследване „Децата на България онлайн“ от края на 2016 г. не показват високо ниво на критично мислене у българските деца. Въпреки че те са заливани от постоянен информационен поток, около половината от тях не могат да преценят дали това, което четат в интернет, е истина, или не.
Учителят може да избере дали да използва разработените моделни занятия, или да използва същия модел, за да разработи свой план за подобно занятие по друг предмет и учебно съдържание.