Ученици

Националният ученически съвет ще създава лидери

„В България има липса на лидери“, категоричен е Адриан Кирилов, един от инициаторите за създаване на Национален ученически съвет, който беше учреден вчера в София. Целта на организацията е децата да са наясно с правата си в училище.

„Сега правим организация, която ще ражда лидери“, коментира още той и подчертава, че в ученическия съвет ще участват само ученици – лидери.

Съветът ще защитава правата на учащите в цялата страна и ще е тяхна представителна организация. Предизвикателство пред младите лидери е да изберат своите девет представители в управителния съвет на организацията. Ученическият съвет ще бъде регистриран като НПО и финансово ще се подпомага от Синдиката на българските учители, четем в news.bg.

Кирилов споделя още, че Съветът ще се опита да направи така, че учениците да станат част от процеса на взимане на решения. Първите инициативи няма да закъснеят и вече се подготвят. Началото ще поставят, като подпомогнат 5 ученически проекта в сферата на иновациите с по 100 лева.

Втората инициатива има за основна цел българските ученици да разберат какви са техните права.

НУС ще засегне и проблемът със стипендиите за отличниците и нуждаещите се. Според Адриан Кирилов размерът им трябва да е процент от минималната работна заплата. Какъв ще е този процент обаче тепърва ще се решава.

Новата организация вече има и план-програма за годината. В нея се включва провеждането на конкурс за финансова подкрепа на иновативни дейности на ученически съвети, подготовка на сборник по ученическо самоуправление, информационен документ за състоянието, контактите и перспективите на ученическите организации по места.

Младежите планират и да организират национално ученическо шествие, на което да отвоюват своите права.

Виж видео от учредяването (източник тв7)


Още по темата