Институции

Националният СТЕМ център ще е в София Тех Парк

STEM

Националният СТЕМ център към МОН ще бъде в София Тех Парк в непосредствена близост до Суперкомпютъра. Министерски съвет реши в срок до 1 месец министърът на иновациите и растежа, който е принципал на София Тех Парк, да възложи на дружеството да учреди безвъзмездно и безсрочно право на строеж на свой терен на Национален СТЕМ център.

Дружеството, което е със 100 % държавно участие в капитала, е пълноправен член на Международната асоциация на научно-технологичните паркове IASP и Българо-британската бизнес асоциация.

Институционалните партньори на София Тех Парк са водещи университети и научни организации – СУ “Св. Климент Охридски”, Технически университет – София, институти на БАН и др. Целта на научно-технологичният парк е да увеличи иновационния капацитет на България, като улесни обмена на знания и опит между академичните среди и бизнеса. Предвижда се Националният СТЕМ център да бъде в зона 5 от неговата територия.

Новата сграда ще бъде високотехнологична и с лаборатории по различни СТЕМ направления. Ще има зали за събития и обучения, зала за дигитални и аудио визуални изкуства, учебни работилници, работилница за производство на учебни помагала, зони за спорт и игра, зони за хранене и почивка, пространства за съвместна и споделена работа.

Към центъра ще бъде изградено и общежитие за настаняване на гостите и обучаващите, административна част, зелени кътове за работа и почивка на закрито и открито, както и външен и подземен паркинг за гостите и служителите.

Източник: Kmeta.bg