Училища

Националният портал ще е готов до края на януари

„До края на месец януари ще имаме национален портал. Идеята ни е да дадем възможност на всеки участник в системата да влиза и да получава безплатни материали от този портал“, обяви Еял Натан, съветник на министъра на образованието и науката по време на обучението на експерти от регионалните инспекторати по образованието (РИО) за работа с електронно съдържание.

Като ръководител на проекта той уточни, че ще бъдат създадени до един милион и сто хиляди електронни адреса за всеки един ученик и учител в системата на образованието и чрез този уникален адрес всеки един от тях ще има достъп до националната образователна платформа.

Чрез бъдещата единна електронна платформа на МОН ще бъде осигурен достъп на всички учители и ученици до електронно съдържание от различни доставчици (издатели, автори и пр.), при равни конкурентни условия, използващи различен софтуер за създаването и приложението на тези продукти.

Източник: Пресцентър на МОН