Институции

Националният музей на образованието започва дарителска кампания

По повод 45 години от своето създаване Националният музей на образованието – наследник и продължител на първия Държавен училищен музей от 1905 г. обявява национална дарителска кампания под наслов „От ученическата чанта до… училищната униформа“.

Интерес ще представляват запазени ученически чанти; учебни пособия – перодръжки, писалки, мастилници, чертожни инструменти; ученическа униформа – барети, фуражки, куртки, престилки, монограми, емблеми; училищни знамена и други. Предвижда се награден фонд за най-стар и най-атрактивен предмет.

Дарените материали ще бъдат показани в изложба.

Повече информация на сайта на НМО – Габрово: http://www.nmogabrovo.com/

Музеят е създаден през 1974 г. и е паметта на българското образование. Притежава над 175 000 документи, снимки и веществени материали, свързани с просветното дело от X век до наши дни.   

Възстановките на килийно училище, на детска градина от края XIX век., на първото новобългарско училище ще Ви накарат да почувствате духа на нашето образователно минало.

Източник: НМО