Ученици

Националният кръг на математическото състезание „Европейско кенгуру“

Националният кръг на математическото състезание „Европейско кенгуру“
 
Националният кръг на математическото състезание „Европейско кенгуру” ще се проведе на 5 юни 2010 г. от 11 часа. Учениците, допуснати до участие, трябва да се явят в 10 часа в Софийската математическа гимназия, ул. „ Искър” № 61
 
Математическото състезание “Европейско кенгуру” се провежда в два кръга (областен и национален) за ученици от  2–12 клас.  5 са темите с по 5 тестови задачи с избираем отговор, а 1 задача е със свободен отговор и 1 задача е с описание на решението. Що се отнася до възрастовите групи, те са следните: 3–4 клас, 5–6 клас, 7–8 клас, 9–10 клас и 11–12 клас. В рамките на 75 минути ще се борят учениците. За всеки верен отговор се дават 5 точки, а при грешен или непосочен, не се отнемат. Задачите от националния кръг се оценяват от 0 до 10 точки. Началото на състезателния ден за всеки кръг е 11.00 часа.
 
Националният кръг се организира от Националната комисия, която определя класираните на първо, второ и трето място за всяка от петте възрастови групи.  Координирането и контрола на дейностите по провеждането на националния кръг се осъществяват от експерта по математика в МОМН.
 
 
Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.Teacher.bg  и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg