Ученици

Националните изпити заменят класните работи и приемните за гимназия

Класните работи по дадени предмети в училище отпадат. Министърът на образованието, младежта и спорта г-жа Йорданка Фандъкова е подготвила проект за промяна на наредбата за външно оценяване. В документа е записано, че няма да има класни работи по предметите, по които ще се правят национални изпити. По предметите, по които в момента се правят класни работи – български език, математика и чужд език има и миниматури в класовете от ІV до VІІ.
 
В началото на учебната година директорът ще оповестява колко контролни и класни ще има. Информацията няма да е само за учениците. Родителите ще я получават срещу подпис.
 
Другата голяма промяна е, че от I до IV клас няма да се пишат двойки в бележниците на децата. Слабите оценки ще са само текущи, а който не се поправи до края на срока или годината, ще учи допълнително.
 
Първите изпитвания пък трябва да бъдат направени до три седмици след 15 септември.
 
Също така изпитите за влизане в елитни гимназии ще бъдат заменени от външното оценяване още през тази учебна. На отрасловото обсъждане, провело се миналата седмица синдикатите са подкрепили предложението. Седмокласниците ще избират между две нива на външно оценяване. Тези, които няма да кандидатстват със съответните оценки, ще бъдат изпитвани на по-лесни задачи. Второто, по-трудно ниво ще е за учениците, които искат да продължат в елитна гимназия.

Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.Teacher.bg и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg/