Ученици

Национална среща на училищните парламенти в Сливен

Между 2 и 5 април в град Сливен над 250 ученика се забавляваха, обучаваха и мотивираха съвместно. Целта на срещата беше да даде пространство за комуникация и обучение в толерантност на ученици от различен етнически произход, да повиши знанията и умения относно тяхното самоорганизиране, структуриране и работата на ученическият парламент.

От друга страна да мотивира, насърчи и подкрепи ученици от четвърти и седми клас, застрашени от отпадане с цел, тяхното задържане в училище и повишаване на умения и знанията по Български език и литература и математика, като ги подготви за предстоящите изпити в края на годината.

Програмата на срещата на председателите на ученически парламенти, включваше темите:

Моето училище – желано място за всеки мой приятел;
Ученически парламент в моето училище;
Ролята на председателя на ученическият парламент;
Лидерство. Умеем ли да общуваме и как го правим;
Конфликти. Решаване на конфликти;

Председателите на ученическите парламенти с много казуси, интерактивни и образователни игри, презентации, четения се обучаваха за бъдещи лидери. Те взеха участие, като задаваха неудобни въпроси, в Парламентарният контрол, на който присъстваха Галя Захариева, народен представител на 43 Народно събрание на Република България, Пенка Иванова, директор на дирекция “Формиране, анализ, оценка и политики” и Д-р Йосиф Нунев,  държавен експерт в дирекция ФАОП към Министерство на образованието и науката.

Учениците от 170-те училища работещи по проект “Всеки ученик може да бъде отличник” показаха, че са активни млади български граждани, които имат ясно изявена позиция за нещата, които ги вълнуват, и които не се страхуват да покажат своята критичност към различните форми на несправедливост, с които се сблъскват.  

Докато председателите се обучаваха в лидерство и решаване на конфликти, учениците от пилотните училища в проекта, решаваха тестове по Български език и литература и Математика от предстоящото Външно оценяване в училище.
Освен това програмата на 4 и 7 клас, включваше дейности, които да накарат децата, да повярват, да се уверят, че те могат да постигат много успехи в училище и в живота, да ги мотивират да продължават своето образование и да се включват активно  в училище и в дейности, организирани от младежи с цел по-добра социализация и успешна образователна интеграция.

Четирите дни в град Сливен приключиха с много емоции, грамоти, сертификати, усмивки и щастливи лица.

Източник: romaeducation.com