Мнения

Национална покана за кандидатстване, КД 1, сектор ”Висше образование” – мобилности между Програмни страни

По настоящата Покана за подаване на предложения в областта на висшето образование ще бъде отпускана финансова подкрепа за проекти за мобилност на студенти и персонал между Програмни държави.

Потенциалните бенефициенти по дейност “Мобилност”, сектор “Висше образование” могат да бъдат:

– Институции за висше образование, които притежават Еразъм Харта за Висше образование и са регистрирани в Програмна страна.
– Национален Консорциум за мобилност, състоящ се най-малко от три легитимни организации, (включително две изпращащи висши училища), регистрирани в Програмна страна.
– Институциите за висше образование или Национален Консорциум за мобилност могат да кандидатстват по тази дейност веднъж в рамките на една селекционна година. Една институция за висше образование може да бъде координатор на проект за мобилност и/или част от няколко Консорциума за мобилност в една селекционна година.

Краен срок: 4 март 2015, 13:00 часа българско време

Още информация