Мнения

Национална покана за кандидатстване, КД 1, сектор “Образование за възрастни“, Програма Еразъм+

По настоящата Покана за подаване на предложения по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ в областта на образованието за възрастни ще бъде отпускана финансова подкрепа за проекти за мобилност на персонала работещ в тази сфера.

Проектопредложенията се подават само от организации юридически лица, които изпращат своя персонал на образователна мобилност в друга държава, работеща по Програма Еразъм+

Краен срок: 4 март 2015, 13:00 часа българско време

Още информация