Мнения

Национална покана за кандидатстване, КД 1, сектор “Училищно образование“, Програма Еразъм+

По настоящата Покана за подаване на предложения по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ в областта на училищното образование ще бъде отпускана финансова подкрепа за проекти за мобилност на учители и друг училищен персонал.

Краен срок: 4 март 2015, 13:00 часа българско време

Още информация