Мнения

Национална покана за кандидатстване, КД 1, сектор „Висше образование“ – мобилности между Програмни и Партниращи страни

По настоящата Покана за подаване на предложения в областта на висшето образование ще бъде отпускана финансова подкрепа за проекти за мобилност на студенти и персонал между Програмни и Партниращи държави.

Потенциалните бенефициенти по дейност „Мобилност“, сектор „Висше образование“ могат да кандидатстват за една или повече от следните дейности:

– Студентска мобилност с цел обучение;
– Мобилност на персонала (преподавателска мобилност) с цел преподаване;
– Мобилност на персонала с цел обучение.

Краен срок: 04 март 2015, 13:00 часа българско време

Още информация