Мнения

Национална научно-практическа конференция ”Интеркултурното образование като средство за намаляване на отпадането на ромските деца от училище”

За трета поредна година Център “Амалипе” организира Национална научно-практическа конференция “Интеркултурното образование като средство за намаляване на отпадането на ромските деца от училище”, 01-02 юли 2015 г.

В рамките на националната научно-практическа конференция ще се проведе и дискусия по темите:
1. Подпомагане и подкрепа за качествено образование в училищата в малките населени места;
2. Образователна интеграция и качествено образование – какво още можем да направим?

Краен срок: 24 юни 2015 г.

Още информация