Институции

Национална младежка среща на тема “За младите хора и борбата срещу речта на омразата онлайн“

Сдружение „Детски алианс за развитие“ отправя покана за участие в Национална младежка среща на тема „За младите хора и борбата срещу речта на омразата онлайн“, която ще се проведе на 1 декември 2012 година в рамките на проект на Съвета на Европа за младите хора и борбата срещу речта на омразата онлайн.

Проектът има за цел борбата с расизма и дискриминацията и онлайн проявите на речта на омразата чрез придобиване на съответните умения от младите хора и младежки организации. Работният език е български.

Участието е безплатно. Пътните разходи са за сметка на организаторите в размер на до 20 лв. Разходите за храна и нощувки се поемат от организаторите.

Краен срок: 10 ноември 2012 г.

Срещата ще се проведе в:

Хотел на Червения кръст
ул. 31 Полувраг, с. Долни Лозен, област София

Пълен текст на документите

Още по темата