Мнения

Национална конференция по програма “Хоризонт 2020“

Министерството на образованието и науката организира Национална конференция за лансиране на Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, която ще се проведе в гр. София, хотел „Шератон София Хотел Балкан“ от 18 до 19 февруари 2014 г.

Събитието ще бъде открито от г-жа Мойра Гейгън-Куин, европейски комисар по въпросите на изследователската дейност и иновациите. Участие ще вземат европейски експерти, представители на отговорните дирекции на Европейската комисия, както и представители на страната в Програмния комитет на програмата.

Целта на конференцията е да подпомогне българските организации при подготовката им за участие в конкурсите по Рамковата програма „Хоризонт 2020“. Събитието е насочено към всички заинтересовани страни – университети, изследователски организации, малки и средни предприятия, неправителствени организации, държавни институции и др.  

Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (2014-2020) обединява досегашните програми и инструменти, финансиращи научни изследвания и иновации – Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие и демонстрационни дейности, Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации и Европейския институт за иновации и технологии.

Всички заинтересовани лица могат да се регистрират на сайта на Лансиращата конференция: http://horizon2020.mon.bg.

Източник: Пресцентър на МОН