Мнения

Национална конференция по природни науки “Европа – територия на знанието“

В дейностите на Национална програма „Квалификация” на МОН  за 2013 г., приета с Решение на Министерски съвет № 203/ 29.03. 2013г., е включена Национална конференция с международно участие на тема: „Европа- територия на знанието“, която е продължение и развитие на националната учителска програма в ЦЕРН.

Конференцията се провежда под патронажа на министъра на образованието и науката с участието на представители на образователния офис на ЦЕРН, Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН и представители на висши училища. Конференцията ще се проведе от 20.09. 2013г. до 22.09. 2013г. в град Варна. 

Потвърждението за участие се заявява на сайта на конференцията – www.zonaznanie.com или на следните електронни адреси: svejina@gmail.com и на e.tosheva@mon.bg чрез попълване на онлайн регистрационна форма, в срок не по-късно от 05.09.2013 г.

За информация:

  • Свежина Димитрова – директор на НАОП „Николай Коперник“ Варна,
  • тел.: 0898 458 915; 0878 914 184
  • e-mail: svejina@gmail.com
  • Ирена Радева, началник отдел РИО-Варна,
  • тел.: 0884 404 378
  • e-mail: i.radeva@rio-varna.bg
  • Емилия Тошева, държавен експерт – МОН
  • тел.: 02 980 32 39; 0884 600 842
  • e-mail: e.tosheva@mon.bg